0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Bosch

Máy công nghiệp

18.200.000 VND

17.200.000 VND

-5%

22.700.000 VND

21.700.000 VND

-4%

17.000.000 VND

16.000.000 VND

-6%

13.600.000 VND

12.600.000 VND

-7%

5.800.000 VND

5.400.000 VND

-7%

6.800.000 VND

6.200.000 VND

-9%

4.700.000 VND

4.100.000 VND

-13%

Máy điện cơ

3.250.000 VND

2.950.000 VND

-9%

Thiết bị đo

7.300.000 VND

7.000.000 VND

-4%

9.100.000 VND

8.100.000 VND

-11%

4.350.000 VND

4.350.000 VND

3.570.000 VND

2.570.000 VND

-28%

5.800.000 VND

5.200.000 VND

-10%